Hướng dẫn sử dụng WebAdmin MDaemon


- Để sử dụng webmail Mdaemon.

- Bạn vào: http://mail.tendomain:1000 hoặc http://ipmailserver:1000

- Sau đó login vào bằng user/password của user mail admin (do PA cấp cho bạn).

- Trong giao diện webadmin, bạn có thể: tạo user, thay đổi passowrd,tùy chỉnh các thông số của user...
 

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;