Vì sao tôi sang các nước Châu Âu thì mail không gửi được?


Đối với các nước Châu Á mail vẫn sử dụng tốt nhưng sang Châu Âu thì không gửi được ? Lý do là bên Châu Âu họ chặn port 25, khi đó bạn thay port 25 bằng 587 rồi thử gửi mail lại xem sao

   

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;