[DA]-Hướng dẫn alias (park) domain trên DirectAdmin  

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;