Lỗi upload source hoặc download nửa chừng thì bị disconnect và không vào được website


Lý do: bạn kết nối quá nhiều connection vào server, hệ thống firewall nhầm tưởng bạn đang tấn công server nên banned IP của bạn

-Khắc phục:

 +nếu sử dụng adsl bạn có thể chủ động tắt/ mở modem để ISP cấp IP mới

 +nếu sử dụng IP tĩnh, bạn cung cấp IP cho kythuat để kythuat hỗ trợ bạn kiểm tra và remove IP

 + về xử lý lâu dài, bạn nên hạn chế số lượng connection vào server để không bị firewall chặn nữa

*Firezilla: edit > settings > transfers

thiet ke website gia re

*Cute FTP: Tools > global options > connection

thiet ke website gia re

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;