Lý do vì sao plesk chỉ hiển thị .net 1.1 và 2.0 và tôi cần cấu hình lên 3.5; 4.0 hay 4.5 ?


Để hỗ trợ net 4.0 thì phải sử dụng Parallels Plesk Panel version 9.5.3 và net 4.5 thì phải sử dụng version Parallels Plesk Panel (PP) 11, sử dụng version plesk <9.53 chỉ hỗ trợ net :

- ASP.NET 1.1.4322

- ASP.NET 2.0.50727 (.Net Framework 2.0/3.0/3.5)

Khách hàng của P&D hãy liên hệ với chúng tôi để được trực tiếp hỗ trợ và hướng dẫn

Trường hợp khách hàng cần cấu hình net 3.5 ; 4.0 và 4.5 vui lòng phản hồi lại vào web http://support.pavietnam.vn hay mail kythuat@pavietnam.vn để bộ phận kỹ thuật cấu hình trực tiếp trên server hỗ trợ set net framwork quý khách cần cấu hình.

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;