Sử dụng SMTP của PA cung cấp để gởi Email mã nguồn PHP


Như các bạn đã biết, do hàm mail() của PHP khi gởi mail không cần chứng thực SMTP (khi gởi mail không cần khai báo địa chỉ gởi đi và chứng thực mật khẩu SMTP để gởi mail hợp lệ), chỉ cần khai báo địa chỉ gởi đến là có thể gởi mail thành công và chính điều này dẫn đến tình trạng server bị tổ chức chống Spam quốc tế ngăn chặn và không thể gới-nhận mail được nữa vì bị đưa vào danh sách Black List. Do vậy, Pavietnam đã chặn hàm mail() để tránh trường hợp trên xảy ra. Nếu quý khách dùng code web tự viết, không phải joomla, wordpress hay bất cứ source web đóng gói sẵn mà download trên mạng về thì các bạn có thể dùng hàm sendmail trong link bên dưới để thay thế nếu như hàm mail hiện tại của các bạn không gửi mail đi được: (trong file này có file hướng dẫn bên trong các bạn có thể làm theo)

Sử dụng Zend Framework với Web Hosting


Zend Framework là một bộ thư viện, không phải một Extension của Apache/PHP. Vì vậy bạn có thể sử dụng nếu muốn mà không cần sự cho phép hay hỗ trợ từ nhà cung cấp dịch vụ Web Hosting.

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;