Trên kloxo vấn đề tạo host hoặc park domain


Trên kloxo hay xảy ra vấn đề: Đã tạo host hoặc park domain rồi nhưng truy cập vẫn hiển thị trang mặc định của kloxo

SSH tới Server LINUX bằng Putty


Server Linux khác với Windows (Windows thì dùng remote desktop), riêng Server Linux dùng chạy host web thường cài chế độ text giảm tài nguyên và dùng định nghĩa SSH để thay thế. Các bước để ssh vào server quản lý bằng câu lệnh .

  Trang trước  1 2 3 4 5 6
  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;