Hướng dẫn active tên miền .tel, .pro, .xxx


Domain .tel không change được DNS, sẽ có Cpanel riêng để khách hàng update thông tin. Sau khi reg, báo kỹ thuật để hỗ trợ khách hàng cấu hình.

Qui trình active domain .PRO
 
Domain .pro cần phải active sau khi khách hàng đăng ký xong mới sử dụng được.
 
Khi đăng ký xong domain .pro, hệ thống sẽ gởi email cho khách hàng yêu cầu active.
 
Khách hàng phải điền các thông số trên form theo một số thông tin nhận được trong email để active.
 
Hướng dẫn active domain xxx
 
1-Truy cập link: http://www.icmregistry.com/
 
2-Đăng nhập bằng email và password. Nếu không có password, có thể forgot pass.
 
3-Cập nhật lại thông tin, nhất là điện thoại phải chính xác để tổng đài gọi điện cho số điện thoại này
 
4-Vô my account > next >hiện ra ô nhập mã PIN và tổng đài gọi điện
 
5-Khi nghe tổng đài gọi điện, bấm 1 để lấy pin.
 
6-Nhập mã pin vào trang web > nhận được token key
 
7-Gởi token key cho Anh Học để anh Học active domain.
 
Chú ý: 
 
Nếu một email reg nhiều domain .XXX, thì chỉ cần làm việc trên 1 lần, các domain sau cần active thì chỉ cần lấy token trước đó gởi cho anh Học active là ok.

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;