Hướng dẫn cấu hình IP và thay đổi cặp DNS của tên miền Quốc tế


Quý khách hàng sau khi đăng ký và nhận được thông tin tài khoản qua Email cần tiến hành các bước cấu hình địa chỉ IP để trỏ tên miền về địa chỉ IP của Hosting (Không gian lưu trữ dữ liệu website). Hãy làm theo các bước hướng dẫn sau.

Nếu khách hàng của PDG chúng tôi sẽ cấu hình trực tiếp theo yêu cầu của khách hàng hoặc sẽ hướng dẫn bằng Remote Desktop - Teamviewer / Email cho khách hàng nếu có yêu cầu.
 
 
 
 

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;