Hướng dẫn đăng ký tên miền .VN


Các chủ thể đăng ký tên miền là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (gồm tất cả các trường hợp đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam; trường hợp không sinh sống, làm việc tại Việt Nam) muốn đăng ký, sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam .VN cần thực hiện các thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký tên miền.

Chi Tiết Hồ sơ đăng ký tên miền và hồ sơ đăng ký: Hồ sơ đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo mẫu
 
                        1) Đối với tổ chức: Đóng mộc và ký tên đại diện
 
- Thông tin về chủ thể: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử.
 
-  Thông tin về người quản lý và người quản lý kỹ thuật của tên miền.
 
-  Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền nếu Bạn có DNS riêng, mặc định sử dụng DNS P.A Vietnam.
 
                        2) Đối với cá nhân:Ký tên chủ thể đăng ký
 
- Thông tin về chủ thể: Tên, năm sinh, địa chỉ,  giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu photo, số điện thoại, hộp thư điện tử.
 
- Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền nếu Bạn có DNS riêng, mặc định sử dụng DNS P.A Vietnam.

THÔNG TIN YÊU CẦU KHÁCH HÀNG CUNG CẤP:

KHÁCH HÀNG LÀ
CÔNG TY/TỔ CHỨC
KHÁCH HÀNG LÀ
CÁ NHÂN
Tên công ty/tổ chức – Mã số thuế Họ và tên
Địa chỉ công ty – Địa chỉ xuất hóa đơn Địa chỉ liên hệ
Email chính | Email phụ Email chính | Email phụ
Điện thoại Điện thoại
Thông tin người đại diện kỹ thuật hoặc theo công ty Bản CMND photo
Chữ ký xác nhận Chữ ký xác nhận
thiet ke website thiet ke website
 
PD Group rất mong nhận được sự hợp tác với quý Công ty trong mọi lĩnh vực về Website và Marketing Online.

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;