Hướng dẫn thay đổi thông tin của tên miền .VN


Là khách hàng của PDG, chúng tôi sẽ hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng trực tiếp về các vấn đề về thay đổi thông tin đăng ký hay quản trị về tên miền .VN. Các văn bản, thủ tục, điều kiện thay đổi thông tin sẽ được chúng tôi cung cấp hoặc gửi qua Email, chuyển phát nhanh cho khách hàng. Khách hàng chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn quy trình.

- Để thay đổi thông tin tên miền .VN trong trang hỗ trợ khách hàng.
 
  + Bạn thay đổi tại trang https://support.pavietnam.vn
 
  + Bạn nhìn Menu phải, Click " Thông tin liên lạc ",  Sau đó Bạn cập nhật thông tin cần đổi.
 
- Để thay đổi thông tin whois ( thông tin trên website www.vnnic.vn của VNNIC).
 
  + Bạn làm form thay đổi thông tin liên hệ có xác nhận của chủ thể, nếu là cá nhân kèm theo CMND photo
 
  + Bạn gửi thông tin cần thay đổi tại  https://support.pavietnam.vn, chúng tôi ghi nhận và sẽ thay đổi cho bạn.

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;