Hướng dẫn transfer tên miền Quốc tế


Chuyển domain từ nơi khác về P.A Vietnam Ltd tức là chuyển quyền quản lý và gia hạn thêm 1 năm và các năm tiếp theo tại P.A Vietnam Ltd với bản giá domain hiện tại ở P.A Vietnam Ltd

Hướng dẫn transfer tên miền Quốc tế

Các bước cần thực hiện trước khi đăng ký chuyển tên miền về P.A Vietnam Ltd.
 
1. Bước kiểm tra thông tin
- Bạn kiểm tra domain không bị lock (domain trạng thái active), thông tin email khi whois tại www.pavietnam.vn phải là địa chỉ email của bạn check được.
- Bạn đề nghị nhà cung cấp domain trước đó cung cấp số Authorization Key
- Bạn kiểm tra domain còn hạn trên 15 ngày, domain của bạn nếu hết hạn và gia hạn, sau 45 ngày Bạn mới được transfer
- Bạn nộp phí gia hạn thêm 1 năm và được Giảm 10%

2. Vui lòng đăng ký Tại đây
Chuyển tên miền về P.A Vietnam Ltd không tốn phí (free), bạn chỉ cần đóng tiền gia hạn thêm 1 năm để gia hạn, tên miền của bạn P.A Vietnam Ltd tự động gia hạn thêm 1 năm.
 
Sau khi hòan tất thanh toán chúng tôi sẽ gửi 1 email đến email whois của bạn, khi đó bạn xác nhận đồng ý chuyển domain về P.A Vietnam Ltd quản lý, thời gian chuyển nhanh nhất là 2 ngày và chậm nhất là 2 tuần.

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;