Hướng dẫn transfer tên miền .VN


Khách hàng của PDG có thể liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi, để chúng tôi ký văn bản xác nhận chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ cho Quý khách hàng. Sau đó, khách hàng có thể nộp bản khai và văn bản đã xác nhận về đơn vị khác.

1. Bạn điền thông tin vào mẫu chuyển đổi nhà đăng ký (mẫu transfer) (2 bản). Kèm theo mẫu thay đổi thông tin (1 bản) có xác nhận chủ thể. Dowload mẫu bản khai
 
2. Bạn mang mẫu transfer (2 bản) sang nhà đăng ký cũ lấy dấu xác nhận đồng thuận. Bạn gửi bản khai hợp lệ này qua P.A Việt Nam làm thủ tục chuyển đổi (nếu là cá nhân cần có thêm bản photo CMND)
 
- Phí chuyển tên miền về P.A Việt Nam: Hoàn tòan miễn phí.
- Vừa transfer và gia hạn tên miền, bạn sẽ được Giảm 10%
- Sau khi hòan tất thủ tục chúng tôi sẽ chuyển đổi tên miền về P.A Vietnam và cung cấp account cho bạn quản lý.
- Trường hợp bạn sử dụng DNS tại P.A Vietnam, bạn sẽ được cung cấp cpanel quản lý.
- Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý Domain chuyên nghiệp như Domain quốc tế.
- Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 domain quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua Controlpanel http://dotvn.pavietnam.vn
  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;