Hướng dẫn trỏ thay đổi DNS và trỏ IP cho tên miền .VN


Để có thể truy cập vào tên miền website. Sau khi đăng ký khách hàng cần thực hiện việc trỏ tên miền website về địa chỉ IP chạy dịch vụ lưu trữ website (Hosting) của khách hàng. Nếu khách hàng đăng ký dịch vụ tên miền tại PDG chúng tôi sẽ cài đặt trực tiếp cho khách hàng, đồng thời hướng dẫn khách hàng thực hiện cho các lần sau.


  

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;