Khi nào thì tôi phải gia hạn tên miền ?


Khi bạn nhận được thông báo tên miền hết hạn từ P.A / Đại lý thuộc PA thông báo, bạn tranh thủ đóng phí để gia hạn nhằm tránh trường hợp mất tên miền đáng tiếc xảy ra. Hoặc Bạn gia hạn tên miền trước khi nhận thông báo. Bạn tự quản lý danh sách domain, ngày đăng ký, hết hạn trong tài khoản của bạn tại https://support.pavietnam.vn. Bạn nên chọn đăng ký nhiều năm để dễ quản lý. Vì Domain .VN sau khi hết hạn 20 ngày, nếu Bạn không gia hạn. Domain sẽ huỷ và bất kỳ ai cũng đăng ký được.

   
  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;