Tên miền sắp hết hạn tôi có thể chuyển đi nơi khác?


Hoàn toàn được, Quý khách có thể chuyển đi nơi khác nhưng phải trước thời gian hết hạn 15 ngày. Hãy liên hệ với nhân viên PA Việt Nam hoặc nếu bạn là khách hàng của PDG chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách về các thủ tục theo yêu cầu của PA.

   

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;