Tôi Có thể đổi chủ thể tên miền .VN vì đăng ký sai hay không ?


Tên miền Việt Nam không cho phép đổi tên của chủ thể mà bạn chỉ có thể đổi những thông tin liên lạc như địa chỉ, số điện thoại, email... vì tên của chủ thể hiện tại VNNIC chưa có quy định cho phép đổi chủ thể. Do đó khi bạn đăng ký tên miền thông tin cung cấp phải chính xác.

  

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;