Trước kia tôi mua tên miền Quốc gia Việt Nam với tư cách cá nhân, nay muốn chuyển về cho công ty được không?


Nếu tên bạn có trong danh sách hội đồng thành viên của công ty thể hiện trong GPKD, thì sẽ chuyển được chủ thể sang công ty của bạn. Trường hợp khách hàng của PDG chúng tôi sẽ húơng dẫn khách hàng trực tiếp.

Hồ sơ:
 
+ Công chứng CMND của Bạn và giấy phép kinh doanh (Bạn phải có trong danh sách hội đồng thành viên của công ty)
 
+ Bạn điền form thay đổi thông tin liên hệ ( mẫu công ty ) có xác nhận dấu mộc công ty và chữ ký đại diện.
 
+ Bạn điền form Cam kết đổi chủ thể có xác nhận chủ thể cũ và mới.
 
+ Bạn bổ sung bản khai đăng ký domain dành cho công ty.
 
Hồ sơ, quý khách liên hệ phòng dịch vụ khách hàng để hỗ trợ hoặc email cus@pavietnam.vn
 
Hồ sơ quý khách lấy tại: http://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;