Tôi muốn mua bán, chuyển nhượng, biếu tặng tên miền Quốc gia Việt Nam cho chủ thể khác?


Theo quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam ( VNNIC ), tên miền Quốc gia Việt Nam chưa cho phép sang nhượng, mua bán, biếu tặng.

Tôi Có thể đổi tên miền khác khi đăng ký sai hay không ?


Đối với tên miền, bạn không thể đổi tên khi đăng ký sai, bạn sẽ phải trả tiền một lần nữa để đăng ký một tên đúng. Việc đăng ký là phải chính xác không thể hủy bỏ hay thay đổi tên khác

Tôi Có thể đổi chủ thể tên miền .VN vì đăng ký sai hay không ?


Tên miền Việt Nam không cho phép đổi tên của chủ thể mà bạn chỉ có thể đổi những thông tin liên lạc như địa chỉ, số điện thoại, email... vì tên của chủ thể hiện tại VNNIC chưa có quy định cho phép đổi chủ thể. Do đó khi bạn đăng ký tên miền thông tin cung cấp phải chính xác.

Tôi có thể gia hạn trước nhiều năm hay không ?


Hoàn toàn được, P.A khuyến khích bạn có thể gia hạn tên miền trước nhiều năm. Ngoài ra quý khách hàng còn được hưởng các chiết khấu cho việc thanh toán 1 lần trong 2 năm / 3 năm hoặc 5 năm.

Tên miền đăng ký tại P.A Vietnam được bảo hộ như thế nào ?


Tên miền Việt Nam đăng ký tại P.A Vietnam được bảo hộ bởi các văn bản pháp lý của Việt Nam ( VNNIC) thông qua website http://vnnic.vn. Tên miền đã cấp cho chủ thể nào đủ điều kiện thì sẽ thuộc quyền của chủ thể đó, thông tin chủ thể được công bố qua Website http://vnnic.vn.

Tên miền sắp hết hạn tôi có thể chuyển đi nơi khác?


Hoàn toàn được, Quý khách có thể chuyển đi nơi khác nhưng phải trước thời gian hết hạn 15 ngày. Hãy liên hệ với nhân viên PA Việt Nam hoặc nếu bạn là khách hàng của PDG chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách về các thủ tục theo yêu cầu của PA.

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;