Có hạn chế nào khi lựa chọn tên miền .vn không ?


Trả lời: Có. Các chủ thể không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền đăng ký: Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước. Tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đăng ký giữ chỗ với Trung tâm Internet Việt Nam để bảo vệ. Tổ chức, cá nhân khác không phải là đối tượng nêu trên không được đăng ký, sử dụng các tên miền này.

Tên miền cho trường học, giáo dục và đào tạo


Chúng ta có rất nhiều trường học các cấp trùng tên nhau, làm sao các trường trùng tên đó có thể đăng ký tên trường mình sau edu.vn ?

Cá nhân được đăng ký dưới những nhóm tên miền .vn nào ?


Cá nhân được đăng ký tên miền dưới .com.vn; .biz.vn; .net.vn; .edu.vn; .pro.vn; .health.vn; .name.vn; .ac.vn; .info.vn và một số trường hợp đặc biệt theo tên địa danh nơi họ sống và làm việc.

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7
  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;