Hướng dẫn cách cài đặt hiển thị biểu tượng Skype trên website


Một trong những công cụ hỗ trợ trực tuyến tốt nhất và hiệu quả nhât là Skype, cho phép bạn chát với khách hàng, gọi trực tuyến, tuy nhiên cài đặt nó thế nào và hiển thị ra sao thì cần một số hướng dẫn cụ thể như sau:

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;