Website Giáo dục - Du học
Website Giáo dục - Du học
Website Giáo dục - Du học

Website Giáo dục - Du học

Mã website: PDG-285


Thiết kế website cho các trường học, đơn vị đào tạo...? Đối với các trường học, đơn vị giáo dục và đào tạo, gói website này cung cấp chức năng giới thiệu tổng thể toàn bộ quy trình đào tạo, vai trò và chức năng của trường, hỗ trợ quy trình quản lý thông tin học sinh, sinh viên trực tuyến, giúp giảm thiểu các quy trình, thủ tục...giao tiếp giữa nhà trường và học sinh, sinh viên.

Lượt xem: 1273

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :

Mẫu website cùng loại

Website Giáo dục - Du học

PDG-298

Thiết kế website cho các trường học, đơn vị đào tạo...? Đối với các trường học, đơn vị giáo dục và...

Website Giáo dục - Du học

PDG-297

Thiết kế website cho các trường học, đơn vị đào tạo...? Đối với các trường học, đơn vị giáo dục và...

Website Giáo dục - Du học

PDG-296

Thiết kế website cho các trường học, đơn vị đào tạo...? Đối với các trường học, đơn vị giáo dục và...

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;